Om oss

Om oss

Om oss

Ny tid. Ny fokus. Ny assistansbolag.

Vi såg ett problem inom assistansbranschen där fokusen varit annat än kundens assistans. Därmed skapades Skandinavien Assistans där vi vill ha medmänniskan i fokus. Utöver vår egen verksamhet vill vi vara med och bidra till förändring i branschen där huvudfokusen skall vara HUR en kunds assistans kan bli bättre hos oss.
Skandinavien Assistans är ett rikstäckande assistansbolag som erbjuder personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i hela Sverige. Vi har uppfyllt dem högt ställda kraven och fått ett tillstånd utfärdat från Inspektionen för vård och omsorg år 2019.
Vi inom ledningen har dokumenterat utbildning samt rätt erfarenhet där vi kompletterar varandra. För att nämna några så kommer vi från befattningar såsom enhetschef inom LSS, verksamhetsansvarig inom kriminalvården samt ekonom.
Vår strategi och mål är att arbeta utifrån ett arbetssätt som är långsiktigt hållbart. Det gör vi genom att vara samstämmig med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Verksamheten på Skandinavien Assistans ska bygga ett förhållningssätt i enlighet med evidensbaserad praktik. Det innebär att insatserna ska utformas utifrån bästa tillgängliga kunskap, medarbetarnas erfarenhet och den enskildes önskemål och erfarenhet.

Vår vision

“Allt arbete som utförs skall vara av god kvalitet och ska alltid genomsyras av organisationens värdegrund”

Vår mission

Vi vill att din nuvarande assistans skall förbättras hos oss när du väljer Skandinavien Assistans.
Translate »