Juridik

I din vardag uppstår frågor. I vår vardag ger vi dig svaren.

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälper dig att förstå dina rättigheter utifrån alla lagar och regler som reglerar din personliga assistans.

Vi arbetar alltid med fokus på dina rättigheter. När vi blir inkopplade så ansvarar vi för all kontakt med myndigheter så att du kan känna sig trygg med att dina intressen tillvaratas. Vi håller oss ständigt uppdaterade om de förändringar som sker i lagstiftningen och tar kontakt med dem som kan bli berörda av de förändringar som sker inom LSS.

Vårt arbete går ut på att säkerställa att du får den assistans som du enligt lag har rätt till. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger rätt till hjälpinsatser för personer med funktionsnedsättningar.

Vi hjälper dig längs hela processen och finns vid din sida för att stärka dina rättigheter. Allt för att du som kund ska få rätt beslut, vem du än är.

Via vår juridiska rådgivning kan du få hjälp, stöd och svar på dina frågor som rör;

• Ansökan – Hur en ansökan går till, vilka blanketter som måste fyllas i och vilka intyg som krävs. Vi kan även hjälpa dig att utforma din ansökan.
• Beslut – Vi tolkar och hjälper dig att förstå ditt beslut.
• Omprövningar och överklaganden – Hur du omprövar ett beslut du är missnöjd med eller ett beslut som inte lever upp till dina behov. Vi kan även förklara hur överklagandeprocessen går till och bistå som ditt juridiska ombud under överklagandeprocessen.
• Utökning av din personliga assistans – Hur du ansöker om fler assistanstimmar än tidigare och om du behöver fler assistanstimmar under en tillfällig period.
• Byte av utförare – Hur du går tillväga för att byta utförare av din personliga assistans.
• Kontakt med kommunen eller Försäkringskassan – Vi hjälper dig att framföra dina synpunkter och stöttar dig inför samt under ditt hembesök.
• Övrig juridisk rådgivning inom personlig assistans – Vi kan vara behjälpliga vid frågor som rör arbetstid, arbetsmiljö och avtal för dina personliga assistenter.