Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som medför att du inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Personlig assistans innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med behov som att tvätta dig, klä dig, förflytta dig och att kunna kommunicera med andra. Du som behöver assistans bestämmer själv hur, när och vad som ska göras medan din assistent hjälper till med det som du till följd av din funktionsnedsättning inte klarar av på egen hand. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt precis som alla andra.

Kan jag få personlig assistans?

Rätten till personlig assistans regleras i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS. För att ha rätt till personlig assistans ska du kunna intyga att du uppfyller LSS-lagens uppställda krav. Du måste tillhöra en så kallad personkrets och samtidigt ha ett behov av hjälp med en eller flera av de grundläggande behoven. När du gör din ansökan får du inte ha passerat 65-års ålder.

Till de grundläggande behoven hör att sköta sin personliga hygien, klä sig, äta, andas, kommunicera och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning. Du som behöver hjälp med grundläggande behov kan även ha rätt till hjälp med andra personliga behov som förflyttningar, matlagning, träning och att kunna delta i fritidsaktiviteter. Det kan vara svårt att sätta sig in i hur lagarna fungerar, därför hjälper vid dig under hela processen.

I LSS-lagen finns tre olika personkretsar som du kan tillhöra;

Du kan tillhöra personkrets 1 om du är diagnostiserad med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Du kan tillhöra personkrets 2 om du har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Du kan tillhöra personkrets 3 om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningarna måste då vara stora och leda till betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, vilket medför ett omfattande behov av stöd eller service.

Hur går jag tillväga för att få personlig assistans?

Det är din bostadskommun eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans utifrån hur stora dina hjälpbehov är. Om du konstateras ha ett behov av hjälp med de grundläggande behoven som är färre än 20 timmar i vecka är det din kommun som avgör om du har rätt till personlig assistans. Bedöms hjälpen med dina grundläggande behov överstiga 20 timmar i veckan är det istället Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans.

För att din bostadskommun eller Försäkringskassan ska kunna pröva om du har rätt till personlig assistans behöver du göra en skriftlig ansökan. Din ansökan och ditt behov av hjälp behöver styrkas genom olika intyg, exempelvis ett läkarutlåtande eller en bedömning av din arbetsterapeut (ADL-bedömning). Du samlar själv in dina intyg.

När en ansökan är skickad kommer en handläggare på kommunen eller Försäkringskassan att kontakta dig och vanligtvis boka in ett hembesök hos dig. Hembesöket är ett tillfälle för kommunen eller Försäkringskassan att få en samlad bild över din vardag och ditt hjälpbehov. Vi närvarar på hembesöket tillsammans med dig om du vill det. Vi kan också hjälpa dig att överklaga ett beslut som du inte är nöjd med om vi ser att det finns en anledning till att agera.

Intyg

För att kunna styrka rätten till personlig assistans behövs läkarintyg och ADL-intyg.

Skriftlig ansökan

En ansökan upprättas och skickas in till Försäkringskassan eller Kommun, det går även att ansöka parallellt.

Bedömning

En utredning sker hos beslutande myndighet (Försäkringskassa eller kommun) avseende rätten och omfattningen av den personliga assistansen.

Beslut

Ett beslut kan vara till den sökandes fördel eller nackdel. Det går alltid att begära omprövning eller överklaga vid avslag eller om man inte är nöjd med beslutet.

Låter det krångligt? - Oroa dig inte, kontakta oss så hjälper vi dig helt kostnadsfritt!

Kontakta oss