Personlig assistans

på dina villkor

Vi värnar om din självbestämmanderätt och utformar din personliga assistans utifrån vad som är livskvalitet för dig.

Vår vision är att alla människor ska ha rätt till ett bra liv oavsett funktionsnedsättning.

Skandinavien Assistans AB är ett assistansbolag som finns runtom i Sverige. Vi är ett bolag med över 20 års erfarenhet av att anordna personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi vet vad som kan göra för att skapa riktigt goda förutsättningar för en välfungerande assistans. Verksamheten består av moderna opretentiösa och rättframma medarbetare och assistenter. Lägg till detta hög kompetens, lång erfarenhet och vill arbeta hårt för din sak, så har du kärnan i Skandinavien Assistans ABs kultur.

Genom åren har vi en mängd människor i olika åldrar med olika bakgrund och behov, vilket ger oss en erfarenhet av insatser för personliga assistenter. Vårt arbete präglas av de fyra värdegrunderna – kvalité, omtanke, respekt och trygghet.

Vi sätter människan i centrum, inte funktionsnedsättningen. Det är Du som kund som avgör hur vi bäst förverkligar dina önskemål.

Hos oss får du en trygg vardag med en personlig kontakt och ett eget team runt dig.

Kvalitet – Vi värnar om din självbestämmanderätt och utformar din personliga assistans utifrån vad som är livskvalitet för dig. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet.

Omtanke – Vi är lyhörda och sätter oss in din situation för att säkerställa att du får leva en fullvärdig vardag.

Respekt – Dina val och önskemål respekteras. Det är självklart för oss att det är du som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se ut med hjälp av de personliga assistenter som du väljer.

Trygghet – Vi strävar efter att skapa en meningsfull vardag i din invanda miljö med personliga assistenter som du litar på. Vi har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva personlig assistans och vår
verksamhet bedrivs utifrån gällande regler och lagar.

Det är självklart för oss att det är du som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska vara.

Kvalité

Vi värnar om din självbestämmanderätt och utformar din personliga assistans utifrån vad som är livskvalitet för dig. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet.

Omtanke

Vi är lyhörda och sätter oss i din situation för att säkerställa att du får leva en full vardag.

Trygghet

Vi strävar efter att skapa en meningsfull vardag i din invanda miljö med personliga assistenter som du litar på. Vi har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans och vår verksamhet verksamhet utifrån gällande regler och lagar.

Respekt

Dina val och önskemål respekteras. Det är självklart för oss att det är du som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se med hjälp av de personliga assistenter som du väljer.

Varför ska man välja Skandinavien Assistans som anordnare?

Vi är ett tryggt val

Skandinavien Assistans ABs verksamhet bedrivs utifrån gällande lagar och regler för att du ska känna dig helt trygg i valet av oss som assistansanordnare. Vi har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva personlig assistans.

Vi hjälper dig med det du önskar utan att åsidosätta ditt bestämmande samt ditt inflytande över din assistans.

 

Du får en egen kontaktperson

När du blir kund hos oss får du en personlig kontakt som svarar på dina frågor, följer upp arbetet kring din personliga assistans och samverkar mellan alla parter inom assistansuppdraget. Du är omsluten av ett team runt dig som finns vid din sida för att stärka dina rättigheter och din möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du bestämmer över din personliga assistans

Det är självklart för oss att det är du som kund som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se ut. Du väljer själv dina personliga assistenter och bestämmer utifrån dina behov hur, var och när hjälpen ska ges. Vårt uppdrag baseras på dina önskemål inom ramen för ditt assistansbeslut, vilket innebär att du väljer vilka delar av arbetsgivaransvaret som du själv vill ansvara för respektive delegera till oss.

 

Våra medarbetare får utbildning och bra villkor

Som personlig assistent får du bra villkor och möjlighet till kompetensutveckling för att kunna växa i din yrkesroll. Du får möjligheten att anta nya utmaningar utifrån behovet hos den person du är anställd att assistera. Exempelvis kan du bli förfrågad att axla rollen som arbetsledare efter en tids erfarenhet.

Senaste nyheterna inom personlig assistans

Assistansersättning

Stärkt assistans – Propositionerna antagna i riksdagen

Idag antog riksdagen regeringens två propositioner om Stärkt rätt till personlig assistans. Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2023. Se riksdagsdebatterna om de båda propositionerna. Införande…
Assistansersättning

LSS får en 66-årsgräns 1 januari 2023

Dagens 65-årsgräns ersätts av en 66-årsgräns 1 jan 2023, och en 67- årsgräns från 1 jan 2026. Men den som hunnit fylla 65 år före…
Assistansersättning

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

I en lagrådsremiss föreslår regeringen lagändringar som ska stärka rätten till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning och öka rättssäkerheten för barn som är…

Redo att ta den första kontakten med oss?