Skip to main content
Assistansersättning

LSS får en 66-årsgräns 1 januari 2023

Dagens 65-årsgräns ersätts av en 66-årsgräns 1 jan 2023, och en 67- årsgräns från 1 jan 2026. Men den som hunnit fylla 65 år före 1 januari kommer inte kunna ansöka efter nyåret.

Åldersgränsen för att söka LSS-insatser, tex personlig assistans, ska höjas i två steg, till 66 år 1 januari 2023 och 67 år 1 januari 2026. Se riksdagens beslut (sid 55, 72 och 73). Åldersgränserna ändras då en riktålder för pension börjar användas. Riktåldern ersätter dagens 65-årsnorm och innebär att pensionsåldern ändras efter den ökande medellivslängden.

Leave a Reply