Skip to main content
Assistansersättning

Stärkt assistans – Propositionerna antagna i riksdagen

Idag antog riksdagen regeringens två propositioner om Stärkt rätt till personlig assistans. Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2023. Se riksdagsdebatterna om de båda propositionerna.

  • Införande av ett nytt grundläggande behov ”Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa”. Det nya grundläggande behovet ska beviljas för tex akut hjälp med hantering av medicinteknisk utrustning eller tillsyn vid risk för grav epilepsi. Det ska vara assistansgrundande i sin helhet och utan avdrag för föräldraansvar.
  • Dagens egenvårdsförskrifter ersätts av en egenvårdslag.
  • Införande av en bestämmelse i Hälso och sjukvårdslagen om att ta särskild hänsyn när vård ges till personer med stora och 

Leave a Reply