Skip to main content
Assistansersättning

Uppdrag till Försäkringskassan om behovsbedömningarna

Försäkringskassan har fått i uppdrag att till den 30 juni 2022 utveckla kunskapen om hur bedömningar av assistans ska bli mindre integritetskränkande och påfrestande, säger Lena Hallengren. Uppdraget ska dock inte leda till att grundläggande behov bedöms i sin helhet eller att fler personer beviljas assistans eller fler assistanstimmar.

Leave a Reply